Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 22 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295, X

Brief van de minister van BuZa inzake appreciatie arrest EU Hof van Justitie over geldigheid van de MFK-rechtsstaatverordening (C-156/21 en C-157/21); EU en de rechtsstaat

De commissie neemt kennis van de brief inzake de appreciatie van het arrest van het EU Hof van Justitie over de geldigheid van de MFK-verordening (35.295, X). Zij besluit de status van de toezegging ter zake als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman