Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 22 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210025 - Voorstel voor een verordening inzake de oprichting van een sociaal klimaatfonds

- Europese voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en op 29 maart 2022 te agenderen in een gecombineerde vergadering van de commissies EZK/LNV, IWO, FIN en EUZA voor inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman