Moties ingediend bij de heropening van het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring op 15 maart 2022



De stemmingen bij zitten en opstaan over deze moties vonden plaats op 22 maart 2022. De OSF was niet aanwezig bij de stemmingen.

Verworpen. Fractie-Otten en PVV stemden voor.

Een ordevoorstel om al op 15 maart 2022 over deze motie te stemmen werd na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: Fractie-Otten, PVV en FVD.

Tegen: PvdA, GroenLinks, D66, SP, SGP, VVD en 50PLUS.

OSF, Fractie-Nanninga, PvdD, ChristenUnie en CDA waren niet aanwezig bij deze stemming.

Aangenomen. D66, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.

Aangenomen. D66, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.