35.788, U

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de uitvoering van aangenomen moties inzake de AOW-uitkeringIn deze motie wordt het kabinet verzocht de Kamer uiterlijk 9 mei 2022 te informeren over hoe zij de aangenomen moties EK 35.788, D, EK 35.788, E en EK 35.788, G over de koppeling van de AOW aan de voorgenomen verhoging van het minimumloon wil uitvoeren.Kerngegevens

nummer 35.788, U
ingediend 15 maart 2022
bij de heropening van het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen. De OSF was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door R.A. Janssen (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
A. Nanninga (Nanninga)
H. Otten (Otten)
A.C.M. Raven (OSF)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
P. Schalk (SGP)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd