35.788, S

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regeringIn deze motie wordt het vertrouwen in de regering opgezegd omdat het kabinet heeft uitgesproken de door de Kamer aangenomen motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over de AOW-uitkering niet ontkoppelen van het minimumloon (EK 35.788, D) niet te willen uitvoeren.Kerngegevens

nummer 35.788, S
ingediend 15 maart 2022
bij de heropening van het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 22 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV en Fractie-Otten stemden voor. De OSF was niet aanwezig bij de stemming.
indiener(s) M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

Een ordevoorstel om al op 15 maart 2022 over deze motie te stemmen werd na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: Fractie-Otten, PVV en FVD.

Tegen: PvdA, GroenLinks, D66, SP, SGP, VVD en 50PLUS.

OSF, Fractie-Nanninga, PvdD, ChristenUnie en CDA waren niet aanwezig bij deze stemming.