Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- 35049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies besluiten de Kamervoorzitter voor te stellen wetsvoorstel 35049 op 19 april 2022 plenair te behandelen. De PVV-fractie is tegen verder uitstel, maar legt zich bij de meerderheid neer.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra