Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 maart 2022
1. 35737

Initiatiefvoorstel-Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen Afschaffen verplichte minimale beraadtermijn voor afbreking van zwangerschappen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Prins), D66 (van der Voort / Bredenoord), ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Van Dijk).

2. Mededelingen en informatie

De commissie constateert dat het debat over het initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen (35049) niet verplaatst kan worden naar 15 maart 2022 en stelt voor één kennismakingsgesprek - bij voorkeur dat met de minister van VWS - op 22 maart 2022 te handhaven en te plannen in een pauze van het plenaire debat over het initiatiefvoorstel.

3. Rondvraag

De commissievoorzitter meldt dat de antwoorden op de vragen over de eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg / Wet zorg en dwang van 1 februari 2022 twee weken later zullen komen, mede vanwege de samenhang met de door de Tweede Kamer gestelde vragen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra