35.216, G

Motie-Prast (PvdD) c.s. over het oormerken van veilingopbrengsten van emissierechten voor de reductie van energiearmoedeIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken of oormerken van de veilingopbrengst van emissierechten voor de reductie van energiearmoede van Nederlandse gezinnen mogelijk en wenselijk is.Kerngegevens

nummer 35.216, G
ingediend 8 maart 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 15 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (PvdA)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35.216)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)