35.216, F

Motie-Prast (PvdD) c.s. over een schenkingsrecht op gratis emissierechten aan grootverbruikersIn deze motie wordt de regering verzocht een schenkingsrecht op gratis emissierechten aan grootverbruikers in nature te introduceren, de opbrengst waarvan voldoende moet zijn om 220 miljoen euro per jaar, oplopend tot 620 miljoen euro in 2030, terug te sluizen naar kleinverbruikers (gezinnen en bedrijven).Kerngegevens

nummer 35.216, F
ingediend 8 maart 2022
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 15 maart 2022 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 24 januari 2023
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
dossier(s) Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35.216)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)