36.048

Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake financiële steun Oekraïne via WereldbankDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2022 in verband met de oorlogssituatie in Oekraïne. Deze wijziging geeft uitvoering aan het besluit tot het afgeven van een garantie aan de Wereldbank als cofinanciering van de voorgenomen Development Policy Loan (DPL) aan Oekraïne.

De Wereldbank heeft vorig jaar begrotingssteun aan Oekraïne verleend van USD 350 mln. Het voornemen is om deze steun maximaal uit te breiden, met nogmaals USD 350 mln. Met de Nederlandse garantie van € 100 mln. wordt de Wereldbank daar bovenop in staat gesteld additionele financiering te verlenen.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 12 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 maart 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 maart 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 maart 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 maart 2022.


Documenten