CL

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-GeneraalDit voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer betreft een beperkte technische wijziging van een aantal artikelen. De wijziging is noodzakelijk om het Reglement beter in de pas te laten lopen met recente wetgeving (waaronder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet open overheid) en bestaande praktijken expliciet te codificeren. Tevens worden een onjuistheid gecorrigeerd en een grondslag in het Reglement gecreëerd voor de huidige Regeling financiële ondersteuning fracties.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 8 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen .

Voor: VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP, PvdD, Fractie-Nanninga, PVV, ChristenUnie, FVD, SGP, OSF en 50PLUS.

Tegen: Fractie-Otten.


Kerngegevens

begonnen

22 februari 2022

titel

Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

schriftelijke voorbereiding


Documenten