Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 22 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- Rondvraag

De commissie wenst een commissiebrief aan de minister van J&V te sturen met het verzoek om een beleidsreactie op het onderzoek naar aanleiding van de motie-Rosenmoller (35.300, C).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren