Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 22 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36.042)

- Vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 22 februari 2022 met het advies van de Raad van State alsmede het nader rapport (brief is nog niet gepubliceerd)

De commissies besluiten op 15 maart 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 22 februari 2022 en bijlagen (nog niet gepubliceerd als kamerstuk) desgewenst kan worden betrokken.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren