Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 22 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- Kennismakingsgesprekken met de VWS-bewindspersonen

De commissie verzoekt na te gaan of het mogelijk is het debat over het initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049) te verplaatsen naar 15 maart 2022 zodat dit voor de woordvoerders niet samenvalt met de kennismakingsgesprekken met de bewindspersonen van VWS op 22 maart 2022. Indien dit niet mogelijk is, dan zal worden gezocht naar een andere datum voor de VWS-kennismakingsgesprekken die op die dag gepland staan.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra