35.788, Q

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de vereenvoudiging van het belastingstelselIn deze motie wordt de regering verzocht uitvoering te geven aan de aangenomen motie over een studie naar vereenvoudiging van het belastingstelsel (35.302, N) en de bedoelde studie uiterlijk 1 mei 2022 aan de Eerste Kamer te verstrekken.Kerngegevens

nummer 35.788, Q
ingediend 15 februari 2022
bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, 50PLUS, PvdD, SGP, FVD en OSF stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)