35.788, O

Motie-Koffeman (PvdD) over compensatie van door het leenstelsel gedupeerde studentenIn deze motie wordt de regering verzocht om de door het leenstelsel gedupeerde studenten op behoorlijke wijze te compenseren, zodanig dat de compensatie een vergelijkbare hoogte heeft als de giften aan de studenten die onder de basisbeurs vielen.Kerngegevens

nummer 35.788, O
ingediend 15 februari 2022
bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, 50PLUS, PvdA, PvdD, SP en OSF stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)