Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU en de rechtsstaat (35.295)

- 35.295 EK, R

Brief van de minister van BuZa inzake Nederlandse inzending toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2022; EU en de rechtsstaat

De commissie neemt kennis van de Nederlandse inzending in het kader van de toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2022 (35295, R).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman