Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Air France – KLM (29.232)

- 35505 / 29232, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën en de minister van I&W inzake de tweede periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM; Air France – KLM

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een nog nader te bepalen moment.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk