Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlengen werkingsduur Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (35.917)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de hoofdlijnenbrief J&V te betrekken bij de kennismakingsgesprekken met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming. Tevens wenst de commissie de voorgenoemde brief toe te voegen aan het dossier over het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren