Openbare gesprekken parlementaire onderzoekscommissie: arbeidsmarkt en sociale zekerheidOp 11 februari 2022 hield de Parlementaire Onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving (POC) onder leiding van senator Ganzevoort een volgende serie openbare gesprekken.

Uitvoerders met praktijkervaring, wetenschappers en belangenbehartigers van de vier domeinen van het onderzoek - arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie – zijn voor de gesprekken uitgenodigd. In tegenstelling tot verhoren onder ede, zoals bij parlementaire enquêtes, gaat het bij dit onderzoek om openbare gesprekken. De commissie wil graag met genodigden in gesprek over de geselecteerde discriminatieproblemen om te leren van ieders ervaringen.

De gesprekken op 11 februari gingen over de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.

Arbeidsmarkt

Tijdstip

Sprekers

10:00 - 11:00

Jacco Vonhof

Voorzitter MKB Nederland

Leonore Nieuwmeijer

Zelfstandig ondernemer IN (Inclusiviteit en diversiteit)

11:30 - 12:30

Bart de Bart

Voorzitter Studeren en Werken Op Maat

Aart van der Gaag

Commissaris ‘100.000 banen’, VNO-NCW/MKB/LTO

Sociale Zekerheid

Tijdstip

Sprekers

13:30 - 14:30

Maarten Camps

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

15:00 - 16.00

Sennay Ghebreab

Neuro-informaticus, Universiteit van Amsterdam

Jacqueline Nieuwstraten

Advokatenkollektief Rotterdam


Over de Parlementaire Onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

De parlementaire onderzoekscommissie (POC) is ingesteld op 23 maart 2021 naar aanleiding van de aangenomen motie-Rosenmöller (GroenLinks) en Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie. Aanleiding voor de instelling van de commissie en het onderzoek is het veelvuldige onderscheid tussen personen en groepen dat in het dagelijkse verkeer in Nederland wordt gemaakt. Onderscheid waarvoor geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat is problematisch en op grond van nationaal en internationaal recht verboden.

De POC richt zich bij het onderzoek naar discriminatieproblemen zowel op de oorzaken van de kloof tussen wetgeving op papier en in de praktijk als de mogelijke oplossingen daarvoor. Daarbij gaat het in het bijzonder om de rol die het parlement speelt of kan spelen in het wetgevingsproces, maar ook bij de controle van het beleid. Ervaringen uit de praktijk zijn belangrijk om te ontdekken waar in de wisselwerking tussen wetgeving, beleid, uitvoering, effecten en ervaringen van burgers haperingen optreden en hoe dat beperkt of voorkomen kan worden. Oftewel: wat kan de overheid doen?


Deel dit item: