Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Air France – KLM (29.232)

- Tweede periodieke rapportage van de staatsagent KLM

De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief met inbreng van de fracties van GroenLinks (Vendrik), PvdA (Crone) en SP (Van Apeldoorn) gezamenlijk, de ChristenUnie (Ester) en PvdD (Prast) vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de leden van de PvdD-fractie zich aansluiten bij de vragen van de ChristenUnie-fractieleden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren