35.671, G

Motie-Doornhof (CDA) c.s. over scheiding van de taken bij Stichting Cito bij de aanbieding van overheidstoetsenIn deze motie wordt de regering verzocht om te waarborgen dat binnen Stichting Cito de uitvoering van de taak om de overheidstoets aan te bieden, organisatorisch is gescheiden van de uitvoering van haar overige taken.Kerngegevens

nummer 35.671, G
ingediend 1 februari 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 8 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, Fractie-Otten, PVV, PvdA en SP stemden tegen.
indiener(s) H. Doornhof (CDA)
mede ondertekend door H.J. Pijlman (D66)
dossier(s) Aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (35.671)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd