Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)

- E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie besluit de aanbeveling over het minimuminkomen als prioritair voor te dragen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl