Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- Voornemen m.b.t. een volgend debat over de Staat van de rechtsstaat

De commissie besluit de Kamervoorzitter voor te stellen de plenaire behandeling van het debat over de staat van de rechtsstaat te plannen op 31 mei 2022.
Daarnaast wenst de commissie een drietal voorbereidende bijeenkomsten te organiseren over (1) de financiering van de rechtspraak en ondermijning en hiervoor de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de politie, de NCTV en de wetenschap uit te nodigen, (2) rechtsbescherming, het rapport van de Venetië-commissie en het lerend vermogen van de rechtsstaat en hiervoor een lid van de Venetië-commissie en de Nationale ombudsman uit te nodigen en tot slot een bijeenkomst over (3) de functie en rol van de pers(vrijheid) in de rechtsstaat en hiervoor vertegenwoordigers van kranten, tv en online pers uit te nodigen.

Voor elk van deze bijeenkomsten zullen 2 of 3 leden van de commissie J&V een opzet van het programma opstellen.
Voor de eerste bijeenkomsten zijn dit de leden Veldhoen (GroenLinks) en Backer (D66). Bijeenkomst 2 zal worden voorbereid door de leden De Boer (GroenLinks) en Dittrich (D66) en de derde bijeenkomst door de leden Nanninga (Fractie-Nanninga), Nicolaï (PvdD) en Bezaan (PVV).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren