Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 25 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)

- E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie bespreekt het Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie en besluit geen eigen prioritaire voorstellen te selecteren. Wel wenst zij zich aan te sluiten bij voorstellen die door de commissie EZK/LNV als prioritair worden aangedragen en die aan beide commissies waren toegewezen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra