Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 25 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)

- E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie bespreekt het Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie en besluit de volgende voorstellen uit Annex I (Nieuwe initiatieven) voor 2022 als prioritair aan te merken:
- Overdracht van Strafvervolging;
- Wederzijdse erkenning van ouderschap door de lidstaten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren