36.010

Derde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 inzake coronamaatregelenDeze derde incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 ( 35. 925 XVI) vanwege coronamaatregelen. De testcapaciteit en de analysecapaciteit worden, mede de door Omikronvariant, uitgebreid (zie de brief de brief van de minister van VWS van 18 december 2021 over maatregelen naar aanleiding van het 134e OMT advies (TK, 25.295,1672).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 14 april 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2022 als hamerstuk afgedaan. De Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

14 januari 2022

titel

Derde incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 2022 inzake coronamaatregelen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten