36.011

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake verlenging van de KKC en GO-CDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (35.925 XIII).

De wijziging houdt verband met de verlenging van de Garantie Klein Krediet Corona (KKC) en Garantie Ondernemingsfinanciering Uitbraak Corona (GO-C) voor de eerste helft 2022 (zie de brief van de minister van EZK, de minister van Financiën, de staatssecretaris van SZW en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 14 december 2021 over steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 (EK 35.420, BL)).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 12 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 januari 2022

titel

Derde incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 inzake verlenging van de KKC en GO-C

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 17 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 17 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 17 januari.


Documenten

7