Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) , Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid (35.434)

- Mededelingen en informatie

De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de verschillende documenten die bij de mededelingen en informatie zijn toegevoegd, desgewenst kunnen worden betrokken.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren