Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (35.639)

- 35639, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake de actuele ontwikkelingen op het EU-voorstel richtlijn toereikende minimumlonen in de EU; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake de actuele ontwikkelingen op het EU-voorstel richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (35639, D) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl