Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- 35049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies adviseren de Voorzitter op verzoek om de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Raemakers en Van Meenen, voorzien op dinsdag 25 januari 2022, van de plenaire agenda af te voeren. De commissies geven de Voorzitter in overweging dit initiatiefwetsvoorstel opnieuw voor plenaire behandeling te agenderen op of na dinsdag 8 februari 2022 en uiterlijk binnen drie maanden.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl