Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35.216)

- 35216

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel te agenderen voor plenair debat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren