Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2022 (CXLIX)

- Najaarspakket Europees Semester

De commissies besluiten de nieuwe bewindspersonen een brief te sturen waarin gevraagd wordt of de kabinetsappreciatie van het najaarspakket ongewijzigd is gebleven naar aanleiding van het Regeerakkoord.

Tevens besluiten de commissies op een later moment het Europees semester 2022 wederom te agenderen wanneer de landenspecifieke aanbevelingen vanuit de Europese Commissie zijn ontvangen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren