36.000

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake aanpassing steunmaatregelenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (35.925 XIII).

Het betreft wijzigingen met betrekking tot het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zoals voorgesteld in de brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretarissen van SZW en van Financiën van 21 december 2021 over aanpassing steunmaatregelen (EK 35.420, BN).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 14 april 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 december 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (XIII) (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake aanpassing steunmaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

7