36.003

Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022Dit verzamelwetsvoorstel wijzigt een dertigtal wetten op het terrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiermee worden een aantal wetstechnische wijzingen aangebracht. Hierbij kan worden gedacht aan verschrijvingen, taalkundige omissies, foutieve verwijzingen en andere technische gebreken.

Naast deze correcties bevat dit wetsvoorstel een aantal inhoudelijke wijzigingen die hoofdzakelijk voortvloeien uit recent tot stand gekomen wetgeving of ontwikkelingen in de rechtspraak, dan wel uit toezeggingen die aan de Tweede Kamer zijn gedaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 28 juni 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: FVD.

De fractie van BIJ1 was afwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 december 2021

titel

Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met uitzondering van artikel V, onderdeel E, op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Artikel V, onderdeel E, treedt in werking op 1 januari 2030.

Documenten