35.998

Bestuurlijke boete visserijDit wetsvoorstel creëert in de Visserijwet 1963 de bevoegdheid voor het opleggen van een bestuurlijke boete bij een overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens die wet.

Dit betreft alle voorschriften in de Visserijwet 1963 die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. De introductie van een bestuurlijke boete beoogt de handhaving van de visserijregelgeving te versterken, omdat er slagvaardiger en adequater op een overtreding kan worden gereageerd. Effectieve handhaving is van belang om de naleving van de visserijregeling te bevorderen. Het uiteindelijke doel van de introductie van de bestuurlijke boete is het bevorderen van de naleving van de visserijregelgeving. Met dit wetsvoorstel wordt een duaal stelsel geïntroduceerd, waarbij voor de handhaving van visserijregelgeving door middel van punitieve sancties zowel een bestuursrechtelijke als een strafrechtelijke weg openstaat.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 30 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 december 2021

titel

Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten