35.995

Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade LimburgDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (35.925 XIII). De wijziging houdt verband met het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 (EK 35.420, BL) en de regeling omzetderving waterschade Limburg.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 14 april 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 december 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onder-havige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

7