Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 21 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Beleidsnota Rampenbestrijding (26.956)

- 29668 / 26956 / 35526, A en B (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brieven van de minister van J&V over staatsnoodrecht

De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren