35.925 VI, D

Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over extra financiële middelen voor gemeenten die asielzoekers opvangenIn deze motie wordt de regering verzocht om structureel 5 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de gemeenten die asielzoekers opvangen om zo de problematiek van overlastgevende of criminele asielzoekers te kunnen bestrijden.Kerngegevens

nummer 35.925 VI, D
ingediend 21 december 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga en FVD stemden voor.
indiener(s) A. Nanninga (Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
L.F.A.M. van Wely (Nanninga)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)