Oud-senator Schaper (D66) herdachtDe Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 21 december stilgestaan bij het overlijden op 30 november jl. op 72-jarige leeftijd van oud-senator Herman Schaper. Hij was 3,5 jaar lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor D66, van 9 juni 2015 tot 16 januari 2019. In de Eerste Kamer hield hij zich bezig met internationaal beleid, Europa en verkeer en vervoer.

Herman Schaper was in zijn werkzame leven diplomaat. In 1981 werd hij gekozen als lid van de Tweede Kamer voor D66. Toen D66 een jaar later bij de verkiezingen van 1982 elf zetels verloor, keerde Schaper niet terug in de Tweede Kamer. Hij zette zijn diplomatieke werk op het ministerie van Buitenlandse Zaken voort.

In de ruim dertig jaar die volgden was Herman Schaper onder andere hoofd van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de NAVO, hoofd van de Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties en speciaal gezant van de minister van Buitenlandse Zaken vanwege de Nederlandse kandidatuur voor de Veiligheidsraad. Sinds 2014 bekleedde hij de Pieter Kooijmans-leerstoel voor vrede, recht en veiligheid op de Haagse campus van de Universiteit Leiden.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn: "Volgens Herman Schaper was de wereld groter dan het Binnenhof en zijn de Nederlandse veiligheid en welvaart gediend met stabiliteit en economische groei door samen te werken met andere landen, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten. Maar altijd, zo voegde hij daaraan toe in zijn maidenspeech, 'op basis van kernwaarden als democratie, rechtsstaat en mensenrechten.'

"Deze drie kernwaarden vormden de rode draad in het leven van Herman Schaper. Hij was een verbinder die over de grenzen heen keek, gericht op samenwerking, zowel in de politiek als daarbuiten. Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden."


Deel dit item: