Beneluxparlement bijeen in Belgische SenaatEen delegatie van zeventien Eerste en Tweede Kamerleden nam op 10 en 11 december deel aan de plenaire zitting van het Beneluxparlement. De vergadering vond in hybride vorm plaats met deelnemers aanwezig in de Senaat in Brussel en via videoverbinding. Gedurende de jaren 2021 en 2022 voert België het voorzitterschap van het Beneluxparlement en om die reden vond de plenaire zitting plaats in België.

Namens de Eerste Kamer namen Pim van Ballekom (delegatieleider, VVD), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Gala Veldhoen (GroenLinks), Carla Moonen (D66), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Alexander van Hattem (PVV), Ton van Kesteren (PVV), Peter Ester (ChristenUnie), Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie), Rik Janssen (SP) en Ton Raven (OSF) deel, en namens de Tweede Kamer Jan Klink (VVD), Roelien Kamminga (VVD), Faissal Boulakjar (D66), Kik Hagen (D66), Derk Jan Eppink (JA21).

Economisch herstel na de coronacrisis

Op de eerste dag stond een themadebat over economisch herstel na de coronacrisis geagendeerd. Vanuit de Nederlandse invalshoek sprak Michiel Boots, directeur Algemene Economische Politiek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Boots: "De economie is steeds beter in staat is om te gaan met de covidbeperkingen." Hij onderstreepte dat Nederland het goed doet op gebied van digitalisering. Steeds meer bedrijven maken hiervan gebruik. Ook de overheid investeert hierin en stimuleert Nederlanders om digitaal vaardig te worden.

Daarnaast merkte hij op dat door de verschillende steunmaatregelen in Nederland de werkeloosheid maar licht is gegroeid. Wel kijkt hij met zorg naar mogelijke faillissementen die ontstaan na afloop van de steunmaatregelen. Vanuit de invalshoek van bedrijven zei Jos Vranken, algemeen directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, dat het voor deze sector belangrijk is een volwaardige plaats te krijgen in het economische herstelbeleid.

Aanbevelingen drugs en studentenmobiliteit

Dag twee stond in het teken van het aannemen van de jaarprioriteiten 2022 van de zeven commissies evenals de begroting voor 2022. Daarnaast werden twee aanbevelingen gericht aan het Comité van Ministers voorgelegd aan de Leden van het Benelux-parlement ter goedkeuring.

De aanbeveling over illegale drugsindustrie en de georganiseerde misdaad roept de drie regeringen op meer in te zetten op het gebruik van big data binnen de kaders van de AVG-richtlijnen, het stellen van gezamenlijke prioriteiten door de betrokken diensten en meer aandacht te besteden aan de zeehavens en het vergroten van de weerbaarheid van de havenwerknemers.

De aanbeveling over grensoverschrijdende studentenmobiliteit met als co-rapporteur Ton van Kesteren verzoekt de regeringen de uitwisseling van binnen- en buitenlandse studenten te bevorderen. Hiervoor zouden administratieve en financiële drempels moeten worden weggehaald.

Beide aanbevelingen werden unaniem aangenomen.

Benelux-politieverdrag ter ratificatie aan Eerste Kamer

Bij de bespreking van de drugsaanbeveling kwam de ratificatie van het Benelux Politie Verdrag aan de orde. Dit verdrag, dat in 2018 door de drie regeringen is ondertekend, is een belangrijk instrument om grensoverschrijdend politieoptreden te versterken. Het Belgisch parlement heeft in maart jl. dit verdrag geratificeerd, het Luxemburgs parlement afgelopen week. De Tweede Kamer heeft vorige week eveneens ingestemd met dit verdrag. Momenteel ligt het voor aan de Eerste Kamercommissie Justitie en Veiligheid die op 21 december 2021 de procedure zal bespreken. De leden van het Benelux-parlement stimuleren een spoedige ratificatie.


Deel dit item: