Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vervallen van de verruiming van mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten (35.951)

- Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van het voornemen van de Tweede Kamer om het voorstel van de reparatiewet tijdelijke huurcontracten (35951) op 16 december plenair af te handelen. Mocht de Tweede Kamer het wetsvoorstel deze week aanvaarden, dan zal het op 21 december 2021 voor procedure in deze commissie worden geagendeerd. Op dit moment verwacht de commissie alsdan af te kunnen zien van schriftelijke voorbereiding van het voorstel in de commissie, zodat zij kan voorstellen het nog dezelfde dag als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman