Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

-
Toezegging T03070

Toezegging Actieve inzet tegen Poolse campagne lhbti (35.403); Brief van de minister van OCW, de minister van BuZa en de minister voor BuHa-OS inzake Nederlandse inzet gendergelijkheid en gelijke rechten van LHBTI-personen in de EU; Staat van de Europese Unie 2020

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 3 december 2021 (35403, T) voor kennisgeving aan te nemen.

Toezegging T03070 is reeds op 7 december 2021 door de vaste commissie voor Europese Zaken als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra