Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 december 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

-
T03070

Toezegging Actieve inzet tegen Poolse campagne lhbti (35.403)

De commissie besluit de status van de toezegging met nummer T03070 als voldaan aan te merken en geleidt de brief van de ministers van OCW, BuZa en BHenO inzake Nederlandse inzet gendergelijkheid en gelijke rechten van LHBTI-personen in de EU (d.d. 3 december 2021) voor eventuele inhoudelijke behandeling door naar de commissie OCW.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman