Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)

- Stand van zaken uitvoering motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen

Brief van de staatssecretaris voor EZK - Klimaat en Energie van 23 november 2021 (EK, J)

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 18 januari 2022. Tevens besluit zij de uitvoeringsstatus van de motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen op niet uitgevoerd te laten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer