35.961, E

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over openbaar maken van vergaderverslagen van het Outbreak Management TeamIn deze motie wordt de regering om de vergaderverslagen van het Outbreak Management Team (OMT) openbaar te maken.Kerngegevens