T03305

Toezegging Vervroeging evaluatie stroomstootwapen (34.641)De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe – na aanvankelijk een brief te hebben aangekondigd -, naar aanleiding van vragen van de leden Recourt (PvdA), Rombouts (CDA) en Vos (PvdA), toe de evaluatie van de invoering van het stroomstootwapen met 2 jaar te vervroegen, namelijk in 2025 in plaats van 2027.


Kerngegevens

Nummer T03305
Status openstaand
Datum toezegging 20 april 2021
Deadline 1 januari 2025
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie en Veiligheid
Kamerleden Mr. J. Recourt (PvdA)
Mr.dr. A.G.J.M. Rombouts (CDA)
Dr. M.L. Vos (PvdA)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
Geweldsaanwending opsporingsambtenaar
stroomstootwapen
Kamerstukken Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)


Uit de stukken

Handelingen I 2020/2021, nr. 32, item 3 - blz. 5

De heer Recourt (PvdA):

(…)

‘Is de minister bereid de inzet van de taser te heroverwegen of op z’n minst vroeger te evalueren?’

(…)

Handelingen I 2020/2021, nr 35, item 3 – blz 12

De heer Rombouts (CDA):

(…)

‘Zij ziet uit naar de beantwoording van haar vragen en hoort graag nog van de minister hoe hij de bij motie in de Tweede Kamer gevraagde evaluatie denkt te gaan inrichten.’

Handelingen I 2020/21, nr 35, item 7 – blz 13

Mevrouw Vos (PvdA):

(…)

‘Mijn fractie heeft daar nog wel wat zorgen over, vooral omdat de evaluatie daarvan pas in 2027 plaatsvindt, dat is pas over 6 jaar. Collega Recourt heeft gevraagd of het stroomstootwapen nog kan worden heroverwogen of dat ten minste de evaluatie kan worden vervroegd.’

Handelingen I 2020/21, nr 35, item 7 – blz 13

Minister Grapperhaus:

‘Voorzitter, mag ik voorstellen dat ik daar in een brief op terugkom? Dan moet ik namelijk echt even precies kijken hoe dat zit.’

Handelingen I 2020/21, nr 35, item 7 – blz 13

De voorzitter:

‘Een toezegging.’

Handelingen I 2020/21, nr 35, item 7 – blz 13

Minister Grapperhaus:

‘Bij dezen heb ik toegezegd om daarop in een brief terug te komen.’

Handelingen I 2020/21, nr 35, item 7 – blz 13

Mevrouw Vos (PvdA):

Een brief of eventueel de evaluatie eerder kan, of dat we iets meer informatie kunnen krijgen over hoe zo’n ding daadwerkelijk werkt?’

Handelingen I 2020/21, nr 35, item 7 – blz 13

Minister Grapperhaus:

‘Allebei. Voorzitter. Ik zeg op beide punten …’

Handelingen I 2020/21, nr 35, item 7 – blz 13

Mevrouw Vos (PvdA):

‘Een handleiding hoef ik niet te hebben.’

Handelingen I 2020/21, nr 35, item 7 – blz 13

De voorzitter:

‘Of in de tweede termijn?’

Handelingen I 2020/21, nr 35, item 7 – blz 13

Minister Grapperhaus:

‘Ik zeg op beide onderwerpen een brief toe.’

Handelingen I 2020/21, nr 35, item 7 – blz 14

(…)

‘De heer Rombouts vroeg naar de evaluatie. Als hij doelt op het evalueren van het geweldsmiddel stroomstootwapen samen met de andere onder het niveau van het vuurwapen zullen evalueren. Hier staat nog uiterlijk 2026. Ik heb al gezegd dat ik daarop terugkom in een brief naar aanleiding van een vraag van mevrouw Vos. Uiteraard zit daar ook de vraag bij of het doel met de invoering van het stroomstootwapen wordt bereikt.’

Handelingen I 2020/21, nr 35, item 7 – blz 26

Minister Grapperhaus:

‘Dan het stroomstootwapen. Daar vroeg mevrouw Vos van de PvdA naar. Het jaartal 2026 komt voort uit de originele planning van de uitrol van het stroomstootwapen. De nu aangepaste planning is dat de invoering begin 2022 start en aan het eind van dat jaar gereed is. Je moet het natuurlijk een beetje tijd geven om het te kunnen evalueren. Laten we zeggen, als dat enigszins helpt, dat we in 2025 zouden kunnen gaan evalueren. Dat is alweer een stukje eerder. Dat wil ik hier alvast gezegd hebben.’


Brondocumenten


Historie

  • 20 april 2021
    toezegging gedaan