T03302

Toezegging Wettelijk regelen spreekrecht geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Dittrich (D66), het spreekrecht wettelijk te regelen in een volgend kabinet, om zo een toename van het aantal artikel 12-procedures te voorkomen.


Kerngegevens

Nummer T03302
Status openstaand
Datum toezegging 30 maart 2021
Deadline 1 juli 2022
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie en Veiligheid
Kamerleden Mr. B.O. Dittrich (D66)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Geweldsaanwending opsporingsambtenaar
spreekrecht
Kamerstukken Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)


Uit de stukken

Handelingen I 2020/21, nr. 32, item 3- blz. 11

De heer Dittrich (D66):

(…)

‘Het voorgestelde artikel 372 geeft het slachtoffer echter geen spreekrecht. Een slachtoffer dat daar gebruik van wil maken, zal dus in de verleiding komen een klacht bij het gerechtshof in te dienen tegen de vervolgingsbeslissing. Professor Ten Voorde van de Leidse universiteit voorziet daardoor een toename van het aantal artikel 12-procedures. Zou het daarom niet beter zijn om het spreekrecht ook in deze constructie mogelijk te maken? Hoe ziet de minister dat?’

(…)

Handelingen I 2020/21, nr. 35, item 7 – blz

Minister Grapperhaus:

(…)

‘In beginsel kan de rechter dat zelf besluiten, maar ik wil hier wel toezeggen dat we in een vervolgronde – dat zal dan in een volgend kabinet moeten worden opgepakt – het punt van het spreekrecht voor dit soort zaken wettelijk zullen regelen.’

Handelingen I 2020/21, nr. 35, item 7 – blz 20

(…)

De heer Dittrich (D66):

Voorzitter. Ik dank de minister voor zijn toezegging om bij de evaluatie van artikel 372 van het Wetboek van Strafrecht te gaan bezien of het spreekrecht daar ingevoerd kan worden. Het lijkt ons een belangrijk middel. We wachten dat dus verder af.’


Brondocumenten


Historie