Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 25 november 2021
1. 35961 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ)

Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen

Inbreng voor verslag is via e-mail geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Van der Voort en Backer), PvdA (Karakus), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De leden van de CDA-fractie sluiten zich aan bij de vragen van de VVD-fractie. De regering zal verzocht worden uiterlijk 26 november 2021 de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer toe te zenden in verband met het plenaire debat over het wetsvoorstel, dat thans voorzien is voor 30 november 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer