35.964

Twaalfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteitenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 voor een tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten.

Met deze ISB worden er extra middelen beschikbaar gesteld voor ongeplaceerde evenementen die binnen plaatsvinden en die niet op volledige capaciteit kunnen doorgaan. Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk om ongeplaceerde evenementen te laten plaatsvinden. Er geldt een capaciteitsbeperking van 25% op de reguliere capaciteit voor dit soort evenementen. Deze tegemoetkoming geldt voor evenementen die niet op de volledige capaciteit door kunnen gaan. Organisatoren van ongeplaceerde evenementen die plaatsvinden tussen 25 september en 13 november kunnen een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming. Door verlenging van de geldende maatregelen wordt de aanvraagperiode voor de tegemoetkoming verlengd.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 16 december 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 november 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 15 november 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 15 november 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 15 november 2021.


Documenten

8